Vandmiljøet bliver påvirket af forskellige parametre.

 

Vi har valgt at beskrive to vigtige emner

- eutrofering og hydrodynamik, som er med til at bestemme vandmiljøet i Limfjorden.

image alt Sargassotang
image alt Sukkertang
image alt Ålegræs
image alt Søl