Dette kapitel indeholder 2 spændende historier omhandlende skaldyr set med et historisk perspektiv.

 

Den ene historie omhandler brugen af skaldyr før 1825, med spændende beretninger om, at skaldyr tilbage i tid anså for en meget fin ressource. Tyveri af østers kunne i værste fald give dødsstraf!

 

Den anden historie beskriver det moderne skaldyrsfiskeri og er således en opridsning af hvordan fiskeriet efter østers og blåmuslinger har udviklet sig igennem de sidset 150 år. 

image alt EUROPÆISK ØSTERS
image alt Stillehavsøsters
image alt Blåmusling
image alt Søstjerne