Dette kapitel beskriver de forskellige typer af opdræt af skaldyr og tang, der finder sted i Limfjorden.

 

De forskellige opdrætstyper er beskrevet ud fra de teknikker der anvendes i dag. De fem emner er: Opdræt af blåmuslinger, landbaseret opdræt af østers i klækkeri, fjordbaseret opdræt af østers, opdræt af hummere og opdræt af sukkertang. 

 

Opdræt af såvel blåmuslinger på line samt østersopdræt i klækkeri har fundet sted i en lang årrække i Limfjorden, mens naturlig opsamling af østersyngel ved udhængning af yngelopsamlere i fjorden og dyrkning af tang er forholdsvis nyt i Limfjorden.

 

image alt EUROPÆISK ØSTERS
image alt Blåmusling
image alt Sort hummer
image alt Sukkertang