Laminaria saccharina

Sukkertang

Tilbage til forsiden

Om sukkertang

Sukkertang er sammen med fingertang og palmetang de tre største tangarter, som findes i Danmark. De kan alle blive op til 3 meter lange. Navnet sukkertang skyldes, at den indeholder mannitol, som er en sukkerart, og i sommermånederne kan sukkerindholdet komme helt op på 25%. Når tangen tørres, ses sukkerstoffet som et hvidt pulver på overfladen.

Sukkertang tilhører brunalgerne, og disse alger lever hovedsageligt i saltholdige miljøer. De danner ofte tangskove og har en karakteristisk brun farve, som skyldes gulbrune farvestoffer.

Sukkertang tilhører kelp-familien, som indeholder nogle af de største tangplanter i havet. De kan vokse med op til flere cm om dagen og kan blive helt op til 60 meter lange.

Søpindsvin kan være en stor trussel mod tangskovene på den nordlige halvkugle, da de kan æde rub og stub, men i Danmark er der oftest kun et mindre antal søpindsvin tilknyttet sukkertang-skovene.

image alt

Hvor lever den?

Sukkertang

Sukkertang

Sukkertang findes på vanddybder fra 1-30 meter, men altid steder, hvor de hele tiden er dækket af vand. I de danske farvande findes de fra Nordsøen og ind i Østersøen til omkring Bornholm, da de kræver middel til høj saltholdighed.

 

Hvordan ser den ud ?

Sukkertang

Sukkertang

Sukkertang består af et enkelt læderagtigt blad, som kan blive op til 3 meter langt og 30 cm bredt, og som ofte har en kruset eller bølget kant. Bladet sidder på en rund stilk, som ender ud i nogle forgreninger, som bruges til fasthæftning på sten og andet hårdt materiale. Fasthæftningsorganet er ikke sukkertangens rødder, da sukkertang ligesom andre tangarter ikke har et rodnet. Tang optager vand og næring direkte fra det omgivende vand, og derfor er de ikke afhængige af et rodnet.

Selve fæstningsorganet hos sukkertangen er flerårigt, mens bladet er etårigt. I løbet af sommeren oplagrer sukkertangen næring, som den bruger til at udskifte bladet om vinteren. Næringen gemmes som sukkerstofferne mannitol og laminaran og opbevares i aflange trompetformede celler. Sukkerstofferne er lagret i de gamle dele af bladet og sendes til overgangen mellem blad of stilk, da det er her, algen gror.

Efterhånden som det nye blad vokser, skubbes det gamle blad udad og slides med tiden itu, og det er derfor, man godt kan finde sukkertang med flerårige blade.

Forvekslingsmuligheder

Sukkertang kan forveksles med løsrevne blade fra fingertang, men ikke med hele fingertangsplanter. Typisk er sukkertangens enlige blad bredere og bølget langs kanten, mens fingertangens blade er smallere og helt glatte.

Hvordan formerer den sig?

Om vinteren dannes der hanlige og hunlige sporer i specialiserede steder på bladene hos sukkertangen. Sporene har svingtråde, som gør dem i stand til at svømme omkring, indtil de vokser op til mikroskopiske sukkertangplanter, der enten er hanner eller hunner.

Fra disse mikroskopiske sukkertangplanter produceres der enten sperm eller æg, der tilsammen kan danne en ny stor sukkertang. Denne form for formering kaldes kønnet formering, som sikrer en genetisk variation i bestanden, men til gengæld spredes den ikke så hurtigt, da det kræver, at æg- og spermceller finder hinanden.

Hvad anvendes den til?

Sukkertang hører til slægten bladtang, som udgør en gruppe inden for brunalgerne. Mange forskellige bladtangarter spises især i Østen, hvor de også dyrkes og sælges som ”kombu”, der kan fås stort set over hele verden, ofte i tørret form. Kombu har et højt indhold af calcium, kalium og jern.

Bladtangarter har det højeste indhold af jod, hvorfor de tidligere har været brugt til at behandle sygdomme forårsaget af jodmangel. Det anbefales, at man ikke spiser for meget bladtang netop på grund af det høje indhold af jod, fordi det kan påvirke stofskiftet.

Sukkertang bruges som sødestoftilsætning til bl.a. diabetesprodukter eller som fortyknings- og stabiliseringsmiddel, da det også indeholder alginater. Indholdet af alginater gør tangen smidig, så den ikke går i stykker ved kraftige bølgebevægelser.

Når alginater anvendes i fødevarer, udnyttes alginatens evne til at binde store mængder vand. Alginater anvendes - under navnet E400-E405 - i mælkeprodukter, desserter og kødkonserves, hvor produktet skal være mere tyktflydende, men også i flødeis, hvor det forhindrer dannelse af iskrystaller, samt at fedtstoffet og vandet skiller i isen.