Chlamys varia

Kammusling

Tilbage til forsiden

Variabel kammusling

I Limfjorden lever der faktisk kammuslinger, nemlig én af de mindre arter: variabel kammusling, der også tidligere blev kaldt jomfruøsters. Forvirrende nok kaldes almindelig kammusling også for jomfruøsters. Den tilhører samme familie som den store kammusling, kendt af mange danskere fra supermarkedernes og fiskehandlernes kølediske.

Den store kammusling lever på store vanddybder i Kattegat og Nordsøen, og i Danmark er det som regel kun dens lukkemuskel, man spiser. I andre lande spiser man også kønsorganerne, ligesom man også spiser andre arter af kammusling.

Fælles for alle kammuslinger er, at de har ret flade, næsten cirkulære skaller med flade udvækster, som kaldes skalører. De har alle radiære ribber på skallen, der typisk er rødlige, brunlige eller gullige og ofte med pletter.

image alt

Hvor lever de?

De variable kammuslinger lever kun i de mere saltholdige dele af kystzonen og ned til omkring 100 meters dybde. I de danske farvande findes de i Nordsøen, Kattegat og østlig Kattegat, men også i Limfjorden.

Hvordan ser de ud ?

Variabel kammusling kan blive op til 7 cm i diameter. De to skaller er næsten ens og gråviolette, brune eller rødorange og har op til 40 radiære ribber, men kan have flere.

Begge skaller har skalører af forskellig størrelse, som også har ribber. De har ingen sifoner og kun en meget lille fod. Til gengæld har kammuslingerne sanseorganer hele vejen rundt langs kapperanden, hvor der sidder føleorganer og øjne, som kan registrere ændringer i lysforholdene.

Normalt ligger kammuslingerne frit på bunden med skallerne åbne og filtrerer vandet for alger og anden næring. Ændres lysforholdene, registrerer kammuslingernes øjne dette, og de klapper lynhurtigt skallerne sammen ved hjælp af deres ene store lukkemuskel. Ved denne lynhurtige sammenlukning af skallerne er der stor chance for, at fjenderne kommer til at angribe forgæves.

Forvekslingsmuligheder

Kammusling

Kammusling

Den variable kammusling kan forveksles med små individer af andre kammuslingearter, men som regel kan den identificeres ved, at skalørerne har forskellig størrelse, hvilket dog også kan forekomme hos den syvribbede kammusling. Men som navnet angiver har den kun syv ribber, mens den variable kammusling har helt op til 40.

(Foto: Syvribbet kammusling / kammusling?)

Naturlige fjender

Variabel kammusling har fjender som søstjerner og konksnegle, men kammuslingen har et rigtig godt forsvar over for netop disse to rovdyr. Kammuslingen er nemlig i stand til at svømme væk, hvis fx søstjernen lægger en af sine arme på den.

Kammuslingen svømmer ved at klappe skallerne sammen. Den hurtige lukning af skallerne forårsager en jetstrøm af vand ud af muslingen, som sender den fremad i spring helt op til en halv meter af gangen. Fortsætter den med at klappe skallerne sammen, ”flyver” den nærmest gennem vandet. Den er i stand til at styre både retning og hastighed ved at ændre på den åbning, hvor vandet udstødes. Det ser ikke specielt smukt ud, men det er til gengæld effektivt i forhold til at undgå at blive spist.